VOORWOORD

Voor OISANS TOURISME staat bescherming van persoonsgegevens centraal. Het is namelijk een weerspiegeling van het contact dat wij met je hebben wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Wij willen je privacy graag beschermen wat betreft de informatie die je ons toevertrouwt, of dat nu via de website, per brief of mondeling is.

Dit beleid heeft als hoofddoel om je te informeren over het verzamelen en het gebruik van je persoonlijke gegevens door onze organisatie maar ook de middelen die we gebruiken om deze persoonlijke informatie te beheren.

JURIDISCH KADER

Dit privacybeleid valt binnen het juridische kader dat bepaald wordt door de Algemene Verordening Persoonsgegevens, geldig sinds 25 mei 2018 en de Wet Informatica en Vrijheden, gewijzigd op 29 mei 2019.

Deze krachtige juridische teksten geven een goede garantie voor gegevensbescherming en bieden je de mogelijkheid het gebruik van je gegevens zelf te beheren, wanneer je ze toevertrouwt aan organisaties als die van ons.

BEPALINGEN

Een gegeven met persoonlijk karakter betekent: informatie betreffende een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld je naam, je leeftijd, je telefoonnummer, inloggegevens of andere informatie zoals je maatschappelijke positie of hobby’s.

De behandeling van gegevens betekent: elke handeling (of handelingen) die wel of niet met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt en die gebruikt wordt voor gegevens of een verzameling van gegevens met een persoonlijk karakter. Bijvoorbeeld het verzamelen van informatie, het opslaan, het gebruik of de verspreiding ervan, een gesprek, enz.

Het einddoel betekent: de reden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Bijvoorbeeld de veiligheid van goederen en personen bij het gebruik van bewakingscamera’s.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

1. ALS ZIJNDE WEBSITE BEZOEKER

Tijdens je navigatie op onze website :

Voor het gebruik van de website van OISANS TOURISME als zijnde bezoeker hoeft je naam niet te worden opgeslagen. Echter, bepaalde informatie wordt automatisch verzameld tijdens je bezoek aan onze website (je IP-adres, je bezoekerstijd, het type browser dat je gebruikt, en de menu’s die je op de website hebt bekeken).

gebruikt, en de menu’s die je op de website hebt bekeken).
Tijdens je navigatie op de website kun je gevraagd worden om de cookies te accepteren. Deze tekstbestanden worden op de harde schijf van je PC opgeslagen en vervolgens gelezen door een server, om je navigatie makkelijker te maken door je tijdens latere bezoeken op de website te herkennen. Je kunt op elk gewenst moment binnen de instellingen van je browser de cookies uitschakelen. OISANS TOURISME informeert je echter dat sommige delen van de website niet goed werken wanneer de cookies worden geblokkeerd.

Op de website vind je een online chatfunctie via LiveChat. Hiermee kunnen we live contact met je opnemen en vragen beantwoorden over de activiteiten die we bieden. Via de chat verzamelen we je naam en e-mailadres om je aanvraag te kunnen behandelen. 

Wanneer je contact met ons op wilt nemen om informatie te krijgen over onze diensten:

Wij informeren je dat je vrijwillig bepaalde persoonsgegevens achter kunt laten die wij verzamelen, zoals je achternaam, voornaam en e-mailadres.

2. ALS ZIJNDE BEZOEKER AAN ONS VVV-KANTOOR

Wanneer je een van onze toeristische informatiekantoren binnenstapt, kunnen wij je vragen naar je achternaam, voornaam, postcode, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verzamelen geen gevoelige informatie zoals je geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, etnische afkomst, juridische veroordelingen of gegevens over je gezondheid.

3. ALS ZIJNDE DIENSTVERLENER

Wanneer je deel uitmaakt van ons netwerk aan dienstverleners kunnen wij je achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres verzamelen, maar ook foto’s waar je op staat binnen het kader van je activiteit alsmede bedrijfs- en bankgegevens.

Wij verzamelen geen gevoelige informatie zoals je geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, etnische afkomst, juridische veroordelingen of gegevens over je gezondheid.

4. ALS ZIJNDE LID VAN ONZE KEURMERKEN

Wanneer je lid bent van een van onze keurmerken zoals de “Route des Savoir-Faire de l’Oisans”, “E-bike service”, “Accueil Cyclo Oisans”, kunnen wij je achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres verzamelen, maar ook foto’s waar je op staat binnen het kader van je activiteit alsmede bedrijfs- en bankgegevens. 

Wij verzamelen geen gevoelige informatie zoals je geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, etnische afkomst, juridische veroordelingen of gegevens over je gezondheid. 

WAAROM BEHANDELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

De behandeling van je persoonsgegevens rust op het wettelijke belang van OISANS TOURISME. Binnen dit kader helpt de verzamelde informatie ons om interne statistieken te maken.

De gegevens helpen ons ook om contact met je op te nemen, om je vragen en behoeften te beantwoorden, om ons samenwerkingsverband te volgen en onze wettelijke verplichtingen na te komen.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden uitsluitend overgedragen aan interne afdelingen van het VVV-kantoor die de gegevens alleen gebruiken waar ze voor bestemd zijn. Je gegevens als zijnde dienstverlener kunnen ook worden doorgestuurd naar de Communauté de communes van de Oisans. De gegevens zullen daarentegen nooit afgegeven worden aan leveranciers, derden of externe organisaties. OISANS TOURISME zal je persoonsgegevens nooit verkopen, overdragen of op enige wijze communiceren. Dientengevolge zal OISANS TOURISME je persoonsgegevens ook niet buiten de Europese Unie afgeven.

OISANS TOURISME doet geen enkel beroep op geautomatiseerde beslissingen op basis van je persoonsgegevens. Er wordt tijdens de behandeling van je gegevens niet aan profilering gedaan en de verzamelde gegevens zullen nooit worden gebruikt zonder menselijke tussenkomst.

HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

1. GEGEVENS BETREFFENDE JE NAVIGATIE OP ONZE WEBSITE:

OISANS TOURISME bewaart gegevens betreffende navigatie op onze website voor een maximale periode van 6 maanden.

Wij gebruiken en bewaren de persoonlijke gegevens die je via de chatfunctie of het contactformulier bij ons achterlaat voor een maximale periode van 3 jaar.

2. JOUW GEGEVENS ALS ZIJNDE BEZOEKER AAN HET TOERISTISCH INFORMATIEBUREAU

Wij gebruiken en bewaren de gegevens die je bij ons achterlaat conform onze wettelijke verplichtingen en de hiervoor geldende richtlijnen. 3 jaar. 

3. JOUW GEGEVENS ALS ZIJNDE DIENSTVERLENER

Wij gebruiken en bewaren je gegevens voor de gehele duur van ons contractuele samenwerkingsverband. Deze gegevens kunnen tot maximaal 5 jaar na het einde van ons samenwerkingsverband worden bewaard.
Jouw gegevens als zijnde lid van onze keurmerken.
Wij gebruiken en bewaren je gegevens voor de gehele duur van ons contractuele samenwerkingsverband. Deze gegevens kunnen tot maximaal 5 jaar na het einde van ons samenwerkingsverband worden bewaard.

WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KUN JE DAAR EEN BEROEP OP DOEN?

Conform de geldende richtlijnen heb je de volgende rechten betreffende je persoonsgegevens:

  • Recht van toegang: Je kunt op elk moment toegang hebben tot de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Je kunt contact met ons opnemen om toegang te krijgen tot je gegevens maar ook tot de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
  • Recht van rectificatie: Als je een fout, weglating of onduidelijkheden opmerkt in je persoonsgegevens kun je een aanvraag doen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of op te helderen.
  • Recht van verwijdering: Je kunt ons ook vragen om je persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op een beperkte behandeling: Je kunt een beroep doen op de beperkte behandeling van je persoonsgegevens, volgens bepaalde voorwaarden: wanneer je de juistheid van een gegeven bestrijdt en wanneer je je gegevens nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van je wettelijke rechten. Je kunt ook de beperkte behandeling van je gegevens eisen wanneer de behandeling ongeoorloofd is en je je gegevens niet wilt laten verwijderen.
  • Recht van bereik: Als zijnde persoon heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Je kunt ook vragen dat wij je persoonsgegevens overdragen aan een ander organisme.
  • Recht van bezwaar: Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens binnen het kader van activiteiten die ons bedrijf onderneemt omtrent de behandeling van je persoonsgegevens, gebaseerd op het wettelijke belang van OISANS TOURISME, zoals het maken van verkoopreclame bijvoorbeeld.

Verder heb je het recht om een bezwaar in te dienen bij een controle-autoriteit zoals het Franse CNIL :www.cnil.fr

Om je rechten uit te oefenen, voor informatie en/of om contact op te nemen:
OISANS TOURISME
1 bis rue Humbert
38520 LE BOURG D’OISANS

Of stuur een e-mail naar rgpd@oisans.com.